Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn

THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC
Tin Tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Minh Ngọc

Trưởng Ban Tổ Chức

2

Ông Đỗ Văn Tiến

Phó Ban Tổ Chức

3

Ông Nguyễn Anh Tú

Thành viên Ban Tổ Chức

4

Bà Vũ Ngọc Mai

Thành viên Ban Tổ Chức

5

Bộ Phận IT

Thành viên Ban Tổ Chức

Tp.HCM ngày 13 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

ĐỖ VĂN TIẾN

 

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Thời tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN
11 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk