Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
Tin Tức

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN

Địa điểm: số 416-418-420 Lý Thường Kiệt Phường 7 Quận Tân Bình Tp.HCM.

Thời gian: 08h00 Ngày 14/07/2017

Thời gian
dự kiến

Nội dung

Người phụ trách

08h00-08h15

Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông

Ban Tổ Chức

08h16-08h30

Khai mạc đại hội, giới thiệu tư cách đại biểu

Ban Tổ Chức

Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT

Ban Tổ Chức

Chủ toạ cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội

Chủ tịch HĐQT

Công bố chương trình Đại hội.

Thư ký Đại hội

08h31-08h45

Tổng Giám Đốc thông báo đến quý cổ đông nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tổng Giám Đốc

08h46-09h00

Biểu quyết thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Cổ đông

09h01-09h05

Thư ký Đại hội thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Ban Tổ Chức

09h06-09h10

Chủ toạ Đại hội bế mạc.

Chủ tịch HĐQT

09h11-09h20

Tiễn khách.

Ban Tổ Chức

 

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Thời tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN
11 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk