Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn

Tin Tức
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
Tin Tức

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Rừng Tây Nguyên (CNR) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ Đông Bất Thường Công ty Cổ phần Công Nghiệp Rừng Tây Nguyên năm 2017. Đọc thêm...
 
THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC
Tin Tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Minh Ngọc

Trưởng Ban Tổ Chức

2

Ông Đỗ Văn Tiến

Phó Ban Tổ Chức

3

Ông Nguyễn Anh Tú

Thành viên Ban Tổ Chức

4 Đọc thêm...
 
THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO
Tin Tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Minh Ngọc

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Đỗ Văn Tiến

Tổng Giám Đốc – Thành Viên HĐQT

3

Ông Nguyễn Anh Tú

Thành Viên HĐQT Đọc thêm...
 
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
Tin Tức

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN

Địa điểm: số 416-418-420 Lý Thường Kiệt Phường 7 Quận Tân Bình Tp.HCM.

Thời gian: 08h00 Ngày 14/07/2017

Thời gian
dự kiến

Nội dung

Người phụ trách Đọc thêm...
 
GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017
Tin Tức

GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Minh Ngọc

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Đỗ Văn Tiến

Tổng Giám Đốc/Thành viên HĐQT

3

Ông Nguyễn Anh Tú

Thành viên HĐQT

4 Đọc thêm...
 
Thư mời tham dự
Tin Tức

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------š›-------

-------š›-------

Số : 05/2017/TM

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 05 năm 2017

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG C

 Đọc thêm...

 
Giới thiệu Đại Biểu Hội Đồng Cổ Đông
Tin Tức

GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Minh Ngọc

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Đỗ Văn Tiến

Tổng Giám Đốc/Thành viên HĐQT

3

Ông Nguyễn Anh Tú

Thành viên HĐQT

4 Đọc thêm...
 
Giấy xác nhận tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông
Tin Tức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----š›----

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN

Tên tôi là:....................

 Đọc thêm...

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Thời tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN
11 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk