Danh m?c s?n ph?m

H??ng d?n

H??ng d?n

S? c? bnh NLMT khng nng, khng gi? nhi?t, cch ki?m tra s? th?c hi?n nh? sau :

- Ki?m tra my ??t ?ng h??ng ch?a (H??ng Nam - trong ti li?u hu?n luy?n c hnh v? c? th?, cc b?n c th? m? ra xem l?i ). N?u ? ?ng h??ng r?i th c b? che n?ng khng, n?u b? che n?ng s? lm gi?m th?i gian n?ng chi?u vo my, n?ng chi?u tr?c ti?p vo my t nh?t ph?i 4 -6 gi? lin t?c my m?i ?? nhi?t ?? nng c?n thi?t (kho?ng 70 ?? C).

- N?u th?i gian n?ng chi?u tr?c ti?p vo my t h?n 4 gi? lin t?c th nhi?t ?? n??c s?
th?p,n??c ch? ?m ?m, s? tay vo ???c.
- Cch ki?m tra khi g?p hi?n t??ng trn : Cho n??c l?nh vo ??y my NLMT, sau ? kha van n??c l?nh v kha lun van n??c nng ra c?a my, ?nh d?u ?? nh?n bi?t, nim phong ??m b?o ch?c ch?n l khng ai m? 2 van ny ra. ?? my h?p th? n?ng t? nhin, sinh n??c nng, trong vng 01 - 02 ngy k? t? lc lm d?u. Sau ? ln m? van n??c nng ra, x? n??c nng xu?ng s? d?ng, n?u c n??c nng bnh th??ng th my NLMT c?a mnh v?n gi? nhi?t v t?o ra n??c nng t?t, khng ph?i do l?i c?a my.
- Khi ? th? nghi?m xong, k?t qu? l n??c v?n nng, v?n gi? nhi?t th nguyn nhn l do khch dng qu nhi?u n??c nng so v?i dung tch bnh ch?a, nn n??c nng s?n sinh ra khng k?p. VD: Chi?u t?i qua khch s? d?ng h?t n??c nng, bu?i t?i trong bnh ch? ton n??c l?nh, sng mai khch l?i s? d?ng ti?p th n??c nng ch?a c v c? ?m khng c nh n?ng m?t tr?i nn khng sinh n??c nng.
- N?u bnh b?o n c thm h? tr? ?i?n, sau khi ki?m tra cch trn xong, ta c th? ki?m tra b?ng cch thng qua h? tr? nhi?t ?? bi?t bnh c gi? nhi?t hay khng : N?u my c h? tr? ?i?n cho b?t h? tr? ?i?n trong vng 6-8 gi? v ??ng th?i kha ngu?n n??c ra, vo c?a my NLMT sau ? t?t h? tr? ?i?n, ?? trong 6-8 gi?, sau ? m? van n??c nng ra, ki?m tra n??c xu?ng c nng khng? N?u nng l my gi? nhi?t bnh th??ng.
- Bnh ch?a NLMT hi?m c khi no m khng gi? ???c nhi?t, mnh ?? cng m?t lo?i phi b?o n, cng 1 lo?i mt x?p. Bnh b?o n khng gi? nhi?t l khi bnh b?o n l?p mt x?p b? thi?u, mt x?p c ch?c n?ng gi? nhi?t cho bnh, l?y tay g vo thn bnh, n?u t?i v? tr thi?u mt x?p gi? nhi?t s? nghe ti?ng khc so v?i ch? c mt x?p, v? tr thi?u mt x?p s? b? b?ng.
- C cc tr??ng h?p chi nhnh ?? xu?t bnh khng gi? nhi?t tr? v? ??i bnh khc nh?ng ki?m tra th?c t? ? nh my v?n gi? nhi?t bnh th??ng. N?u chng ta khng xc ??nh ?ng nguyn nhn, c ??i bnh m?i ?i ch?n n?a th tnh tr?ng bnh khng nng, khng gi? nhi?t v?n s? x?y ra.

Mong cc chi nhnh tri?n khai ??n anh em KTV cng n?m !

Cng Nghi?p R?ng

 

H? tr? tr?c tuy?n

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Th?i ti?t

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN
11 V V?n Ki?t, Ph??ng Khnh Xun, TP. Bun Ma Thu?t, T?nh ??k L?k